wróć

2015 r.

Rozbudowa hali magazynowej DC_03 w Nadarzynie

Projekt rozbudowy i przebudowy hali magazynowej DC_03 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastruktura towarzyszącą przy al. Katowickiej w Nadarzynie zlecona przez Goldbeck Sp.
z o.o.