wróć

kwiecień 2019

Osłony przeciwhałasowe w ciągu Obwodnicy Malni i Choruli

W ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 wykonaliśmy ekrany akustyczne typu zielona ściana oraz przezierne z płyt z poliwęglanu. Wykonano 79 szt pali fundamentowych wraz z postawieniem 114 szt słupów, z czego 35 szt słupów znajdujących się na obiektach mostowych zostało przykotwione do jego konstrukcji za pomocą blach stopowych oraz kotew.