wróć

sierpień 2018r

Montaż okładzin dzwiękochłonnych w Komornikach

Kompleksowa realizacja obejmująca projekt oraz wykonanie ekranu akustycznego o powierzchni 654m2. W zakresie zadania wykonano dokumentacje projektową, zakupiono  i dostarczono materiał oraz prace budowlano-montażowe.