wróć

sierpień 2018r

Budowa węzła przesiadkowego-Stacji Palędzie

W ramach budowy węzła przesiadkowego stacji Palędzie wykonano kompleksowy montaż ok.1200 m2 ekranów akustycznych (pale, słupy, belki podwalinowe, panele przezierne oraz drzwi ewakuacyjne).