wróć

2017 r.

Budowa ul. Nowokabackiej w Warszawie

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania pn.: Budowa ul. Nowokabackiej wraz z infrastrukturą techniczną w Warszawie w Dzielnicy Wilanów zlecona przez PORR POLSKA Infrastructure S.A.