wróć

grudzień 2020

Budowa ogrodzeń wyciszających w Gocławiu

Na terenie stacji GPZ Gocław przy ul. Bora Komorowskiego wybudowaliśmy panele dźwiękochłonne. Prace związane były z budową ekranu wygłuszającego pracę transformatorów mocy na terenie stacji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Budowa odbywała się po wyłączeniu transformatorów wysokiego napięcia. Wmontowaliśmy panele aluminiowe w kolorze RaL6001.