wróć

2014 r.

Budowa obwodnicy południowej w Radomiu

Na zlecenie firmy BUDROMOST Starachowice Sp. Z o.o. nasza firma w 2014 r. zrealizowała ekrany akustyczne na zadaniu pn. „Budowa Obwodnicy Południowej w Radomiu”. W ramach tego zadania zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy 5600 m2 ekranów akustycznych przy zastosowaniu pochłaniających paneli zrębkobetonowych oraz przeziernych paneli ze szkła mineralnego MGLASS gr. 12 mm.