wróć

2015 r.

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11 (II etap). Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu drogi krajowej DK 25 zlecona przez MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.