wróć

sierpień 2015 r.

Budowa obwodnicy Krosna

W sierpniu podpisaliśmy umowę z firmą RBDiM Krosno Sp. Z o.o. na wykonanie ekranów akustycznych na kontrakcie pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 233+300 do km 235+140”. W ramach zadania wybudowaliśmy 3600 m2 ekranów dżwiękochłonnych sięgających, na niektórych fragmentach, ośmiu i pół metra wysokości ponad jezdnię drogi. Do budowy tych ekranów zastosowane zostały panele zielona ściana oraz płyty poliwęglanowe