wróć

sierpień 2017 r.

Budowa ekranu akustycznego przy zakładzie FROSTA w Bydgoszczy

Budowa ekranu akustycznego przy zakładzie FROSTA na ul. Witebskiej 63 w Bydgoszczy zlecona przez BIN BIURO Inżynierskie Sp.z o.o.