wróć

wrzesień 2019

Budowa ekranu akustycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach

Zgodnie z umową zawarta z Gminą Wronki reprezentowaną przez Szkołę Podstawową podjęliśmy się budowy ekranu akustycznego. Wykonaliśmy ogrodzenie w formie ekranów z trocinobetonowych paneli pochłaniających w celu ograniczenia hałasu pochodzących z urządzeń wentylacyjnych.