wróć

wrzesień 2020

Budowa ekranów w Krośnie

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o. o. zlecił naszej firmie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: ,, Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300do km 231+040 wraz  z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”.  Zrealizowaliśmy budowę ekranu typu  „Zielona Ściana” oraz panele przezierne z poliwęglanu.