wróć

kwiecień 2019

Budowa ekranów przy Drodze Krajowej 88 w Zabrzu

Po wygranym przetargu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miasto Zabrze- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu jako główny wykonawca zrealizowaliśmy trzeci etap budowy ekranów akustycznych. Zadanie to skończyliśmy 2 miesiące wcześniej przed terminem i wybudowalismy ok 323mb ekranów betonowych z obustronną okładziną dzwiękochłonną wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak wykonanie schodów skarpowych oraz montaż betonowych barier ochronnych.