wróć

czerwiec 2019r

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach nasza firma zrealizowała 3 odcinki ekranów dzwiękochłonnych. W ramach tego zadania zaprojektowaliśmy i wbudowaliśmy  1253 m2 ekranów akustycznych przy zastosowaniu pochłaniających paneli keramzytobetonowych oraz przeziernych paneli ze szkła mineralnego MGLASS gr. 12.76 mm.