wróć

sierpień 2016 r.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej S6

W maju wygraliśmy przetarg na budowę ekranów akustycznych dla zadania: Budowa ekranów akustycznych E17, E18, E19 I E20 w ciągu drogi krajowej nr S6 na odcinku od 321+ 560 do km 322+064. Na zlecenie GDDKiA mamy do wykonania około 2000 m2 ekranów akustycznych składających się z nieprzeziernych paneli aluminiowych.