wróć

kwiecień 2022

Budowa ekran w miejscowości Magnice

Na zlecenie Firmy Spec Bruk Sp. z o. o.  wybudowane zostały dwa ekrany o łącznej długości 275,5mb. Wysokość od 6 do 8m.

Jako wypełnienie zostały zastosowane  panele typu Zielona Ściana w ilości 1637m2.

Ekran powstał przy budowie drogi gminnej ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 8 oraz drogą powiatową w miejscowości  Magnice.