Fundamenty pod konstrukcję hal

Wykonujemy kompleksowo fundamenty pod hale i obiekty stalowe.

Prace obejmują:

  • przygotowanie terenu pod budowę
  • poziomowanie terenu
  • zbrojenie fundamentów
  • wykonanie wykopu pod stopy oraz ławy fundamentowe
  • Wiercenie pali fundamentowych
  • wykonanie betonowań
  • wykonanie zasypki fundamentów

Posiadamy sprzęt do wykonywania takiego rodzaju prac.