wróć

Fundamenty, Geotechnika, Hydroizolacja

Działając przez wiece lat na rynku ekranów akustycznych wykonaliśmy kilka tysięcy fundamentów palowych. Pozwoliło to nam zdobyć doświadczenie i praktykę tak niezbędną przy pracach geotechnicznych. Przez ten okres dynamicznie rozbudowaliśmy nasz park maszynowy i kadrę techniczną przez co jesteśmy w stanie wykonać nawet najtrudniejsze posadowienia. Obecnie wykonujemy przeróżne typy fundamentów odpowiadając na potrzeby rynku.

Specjalizujemy się w:

  • wzmocnieniach podłoży,
  • wwierconych palach fundamentowych o średnicy do 1000 mm dł. do 10 m
  • wierconych palach fundamentowych typu CFA o średnicy do 1000 mm i długości 8 m,
  • wierconych palach fundamentowych wykonywanych w osłonie rury stalowej,
  • wykonywaniu pali fundamentowych z rur stalowych,
  • kotwach gruntowych
  • wykonywaniu stalowych ścianek szczelnych

Wykonujemy również

  • montaż prefabrykowanych fundamentów
  • monolityczne fundamenty tj.; płyty, stopy, studnie.