wróć

Budowa trasy NS w Radomiu

Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul Żeromskiego w Radomiu etap I.

Na zlecenie firmy „BUDROMOST -STARACHOWICE” do wykonania mamy kompleksową budowę ekranów akustycznych od projektu aż po montaż ściany dzwiękochłonnej typu zielona ściana zlokalizowanej  wzdłuż jezdni serwisowej 2 trasy N-S naodcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego.

W ramach zadania wykonaliśmy już pale fundamentowe dł. 58mb wraz z wykonaniem głowic oraz posadowieniem w  nich słupów stalowych. Przed nami jeszcze montaż ściany dzwiękochłonnej która będzie opierać się na zamontowanych wcześniej prefabrykowanych podwalinach z betonu zbrojonego.